hero image features min

Politika privatnosti

Veb sajt www.castit.rs, koji je u vlastištvu firme „Future Forward DOO“ iz Niša, prikuplja Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018, u daljem tekstu Zakon)  kao i u vezi sa ostalim važećim zakonskim propisima i pravilima. „Future Forward DOO“ iz Niša fokusira se na sakupljanje minimalne količine informacija o Vama jedino sa ciljem realizacije usluga i unapređenja kvaliteta usluga na veb stranici www.castit.rs (u daljem tekstu Castit).

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. U slučaju da naš sajt sadrži linkove ka drugim internet stranicama, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Imajte u vidu da Castit nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada posećujete druge sajtove.

 1. Način i pravni osnov prikupljanja podatak.

 2. Podaci koje prikupljamo

  • 2.1. Google Analitika

  • 2.2. Društvene mreže

  • 2.3. Newsletter

 3. Podaci o maloletnicima

 4. Mere bezbednosti

 5. Politika kolačića

 6. Pristup podacima o ličnosti

 7. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

 8. Ostvarivanje prava

 9. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

 10. Pravna pouka

1. Način i pravni osnov prikupljanja podataka

Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge, ili popunite određeni formular.

Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive, a Castit ih čuva na adekvatan način uz primenu odgovarajućih bezbenosnih mera.

U skladu sa pozitivnim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu ličnih podataka, možemo da prikljupamo i obrađujemo Vaše lične podatke po sledećim pravnim osnovima:

Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka čije prikupljamo je neophodno za ispunjenje zakonskih obaveza. Dostavljanje ličnih podataka po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da u slučaju uskraćivanja ovih podatke, u određenim situacijama nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo određene usluge (kao što je, na primer, slanje promotivnih ponuda putem e-mail adrese, tzv. Newsletter).

2. Podaci koje prikupljamo i njihovo korišćenje

Podaci koje prikupljamo odnose se na i zavise isključivo od: vrste usluge koju pružamo našim klijentima, namere klijenata da koriste naše usluge i od vrste ugovora koji sklapamo sa našim klijentima. Radi se o podacima bez kojih ne možemo da pružimo uslugu, a uključuju najmanje:

– osnovne lične podatke (ime i prezime, datum rođenja);

– osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa);

– podatke vezane za korišćenje veb stranice www.castit.rs (korisničko ime i lozinka).

Castit od korisnika može zahtevati naknadnu proveru identiteta kako bi informacije o nalozima na sajtu bile potpune i tačne, i kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe. Ali Castit od Vas kao korisnika nikada neće putem elektronske pošte ili na drugi način tražiti Vašu šifru, podatke o kreditnoj kartici ili druge slične podatke. Ukoliko ste primili takav mejl – nemojte odgovarati na njega, ili nam prijavite takav slučaj na info@futureforward.rs.

2.1 Google Analitika

Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naših internet stranica, koristimo tzv. Google Analitiku – alat za veb analitiku koju pruža Google Inc. (“Google”). U tom kontekstu se kreiraju pseudonimni korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o Vašem korišćenju ove internet stranice:

– vrsta i verzija internet pretraživača,

– operativni sistem koji se koristi,

– internet stranica i/ili aplikacija sa koje se pristupa (referrer URL)

– IP adresa,

– datum i vreme pristupa.

Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet. Ni pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima sa Gugla.

2.2. Društvene mreže

Podatke na društvenim mrežama velikim delom obrađuje sam operater, i na taj deo Castit ima ograničen uticaj.

Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja korisnika o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.

Podake prikupljene na društvenim mrežama, kao što su komentari, video snimci, slike, lajkovi, objavljuje operater. Castit ove podatke ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitnog sadržaja i podataka koji predstavljaju krivično delo.

2.3. Newsletter

Upisivanjem svoje e-mail adrese u okviru odeljka koji je predviđen za to na našem sajtu korisnik može da se prijavi za dobijanje newsletter pošte, kroz koju će biti obaveštavan o najnovijim akcijama, popustima i drugim promocijama u okviru našeg sajta. Tom prilikom koristiti se samo e-mail adresa korisnika i korisnik ima mogućnost prijave i odjave sa newsletter-a u bilo kom trenutku.

3. Podaci o maloletnicima

Castit ne prikuplja, ne skladišti i ne obrađuje podatke o licima mlađim od 15 godina starosti.

Budući da prema čl. 16 Zakona jedino maloletno lice koje je navršilo 15 godina starosti može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva, licima ispod navedenog uzrasta nije omogućeno da kreiranju korisnički nalog na www.castit.rs. Ukoliko lice mlađe od 15 godina želi da se registruje na veb sajtu www.castit.rs potrebno je da nas roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik tog lica kontaktira na info@futureforward.rs u cilju davanja saglasnosti u skladu sa Zakonom.

Castit zadržava pravo da odbije porudžbinu, naročito ako se radi o porudžbini veće vrednosti, i ne pristupi zaključenju i izvršenju ugovora o kupoprodaji ili pružanju usluga ako proceni da maloletnik nema potrebnu ugovarčku sposobnost koja se traži za zaključenje takvog ugovora, kao i pravo da zatraži odobrenje zakonskog zastupnika tog lica, u skladu sa odredbama čl. 56. Zakona o obligacionim odnosima i odredbama čl. 64 Porodičnog Zakona.

4. Mere bezbednosti

Future Forward DOO Niš koristi sigurnosnu tehniku u vidu SSL standarda i enkripciju na veb sajtu www.castit.rs kako bi se isti zaštitio od eventualnog gubitka, zloupotrebe ili izmene prikupljenih podataka.

Specijalni softver šifrira i enkriptuje lične podatke koje unosite na Castit veb sajtu. Pored toga, Future Forward DOO Niš kontinuirano spovodi obuku svojih zaposlenih u pogledu zaštite podatak, a pristup podacima o ličnostima omogućen je samo onim zaposlonima čiji radni zadaci su u neposrednoj vezi sa obradom takvih padatak. Ostala lica nemaju ovlašćeni pristup.

Future Forward DOO Niš ne može biti i nije odgovoran za neovlašćen pristup podacima od strane hakera ili drugih lica koja su na nelegalan i neligitiman način način pristupili veb sajtu www.castit.rs ili bazama podataka na serveru na kome je hostovan veb sajt.

“Pecanje” (Phishing) ili “mrežna krađa podataka” je prevara osmišljena na način da ukrade vaše lične podatke putem falsifikovanje veb stranice. Obično se takva lažna stranica nudi putem posebno pripremljene e-poruke. Ukoliko dobijete e-mail koji izgleda kao da je poslat od strane veb sajta Castit, a u kome se traže vaši lični podaci – nemojte odgovarati, ili nam prijavite takav slučaj na info@futureforwad.rs. Castit od Vas kao korisnika nikada neće putem elektronske pošte ili na drugi način tražiti Vašu šifru, podatke o kreditnoj kartici ili druge slične podatke.

5. Politika kolačića

Samim korišćenjem veb sajta Castit saglasni ste po pitanju korišćenja kolačića u skladu sa našom politikom upotrebe kolačića.

Kolačići ne sadrže viruse, trojane ili druge zlonamerne softvere. Kolačići su informacioni paketi koji se skladište na Vašem elektronskom uređaju prilikom posete sajtu, a njihova namena jeste pružanje podataka korisničkog iskustva koje korisnik ostvaruje prilikom posete sajtu.

Kolačići se dele na:

– obavezne – to su oni koji stranicu čine upotrebljivom omogućavajući neke od osnovnih funkcija, poput navigacije, i njima se teži poboljšanju korisničkog iskustva

– trajne – oni koji ostaju duže u uređaju, odnosno pretraživaču, osim ukoliko ih korisnik manuelno ne ukloni.

– statističke – služe za web analitiku, merenje posećenosti a takođe pružaju i uvid u način korisnikove komunikacije sa stranicom

– marketinške – koriste se za praćenje posetilaca u okviru stranice i na osnovu prikupljenog se posetiocu, odnosno korisniku, prikazuju relevantni oglasi i podsticaj na učestvovanje.

– kolačići treće strane – u pitanju su Fejsbuk kolačići I kolačići Gugl Analitike, koji služe za analitičke svrhe. Gugl Analitika kroz kolačiće prikuplja informacije o vašoj IP adresi i skladišti ih na svojim serverima. Vašu IP adresu Gugl ne povezuje sa drugim Gugl podacima.

U svakom trenutku možete obrisati kolačiće ili podesiti pretraživač da ne prihvata kolačiće. Više o brisanju kolačića takođe možete pročitati ovde.

6. Pristup podacima o ličnosti

Castit preduzima sve tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom i skladu sa Zakonom. Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, Vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima – našim partnerima koji pružaju usluge u ime Castit-a. (na primer, IT partneri koji se bave održavanjem našeg veb sajta). U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim partnerima i način zaštite i postupanja sa Vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

Ukoliko je to neophodno pristup podacima o ličnosti će biti omogućen državnim organima i organima javne vlasti koji u svrhu sprovođenja zakonskih propisa imaju pravo pristupa podacima o ličnosti, u kom slučaju će biti blagovremeno obavešteni.

Castit može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online prijavu ili koju su učestvovali u nekoj nagradnoj igri ili drugoj promotivnoj aktivnosti, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci.

7. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti.

U slučaju kreiranja profila na našem sajtu ili prikupljanja podatka po osnovu saglasnosti, podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog profila odnosno povlačenja date saglasnosti. Pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Podatke, prikupljene na osnovu saglasnosti, obrisaćemo i pre povlačenja saglasnosti, ako je ostvarena svrha za koju smo prikupljali podatke.

Kada je osnov prikupljanja podataka zaključenje i izvršenje ugovora, podatke o realizovanim kupovinama i kupcima čuvamo koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji.

Nakon isteka predviđenih rokova, odnosno nakon povlačenja saglasnosti, ukoliko se podaci obrađuju po tom osnovu, svi podaci o kupcima će biti depersonalizovani odnosno obrisani ili uništeni.

8. Ostvarivanje prava

U svakom trenutku možete nam se obratiti sa nekim od sledećih zahteva:

Castit omogućava ostvarivanje prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti, i to postavljanjem zahteva:

– putem elektronske pošte poslate na info@futureforward.rs

– poštom na adresu: Kneginje Ljubice 1/1, 18000 Niš

Nezavisno od kanala podnošenja, zahtev se podnosi lično sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu podataka o ličnosti“.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresu Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

9. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Ova politika privatnosti stupa na snagu dana 09.07.2021. godine.

Politika privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena, u zavisnosti od potreba i promene procesa na Castit-u, promene zakonskih okvira ili na zahtev nadležnog organa (Poverenika za zaštitu informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).Preporučuje se da korisnici redovno prate izmene i dopune Politike privatnosti, na www.castit.rs

10. Pravna pouka

Odredbe politike privatnosti dopunjavaju i ne suspenduju zakonodavne odredbe iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. U slučaju neusklađenosti odredbi politike privatnosti i zakonodavnih odredbi iz oblasti zaštite podatak o ličnosti primeniće se zakonodavne odredbe.

Future Forward